För att aktivera SSL i din butik gör du såhär:

  1. Navigera till Inställningar.
  2. Aktivera SSL-säkrerhet (https).
  3. Klart!