Kategorier är ett måste om du har många produkter och vill ge ett bra överblick över dem. Du hanterar alltid dina kategorier under Kategorier i ditt kontrollpanel. För att skapa huvud- och underkategorier gör du så här:

  1. Navigera till Kategorier i ditt kontrollpanel.
  2. Klicka på +Skapa kategori.
  3. Ange kategorinamn t.ex Tröjor.
  4. Välj ”Underkategori till” om du önskar att kategorin ska vara en underkategori till en annan kategori (t.ex Dam).
  5. Lägg till Navigering för att skapa en menypunkt i navigeringen för kategorin.
  6. Tryck Spara. Klart!