Ja! Din webbutik hos Quickbutik kommer alltid mobilanpassad som standard. Alla temamallar är responsiva och fungerar i samtliga mobila enheter.

Med Quickbutik finns dock möjligheter som att ändra direkt i källkoden som kan påverka mobilanpassningen som kommer standard. Därför rekommenderar vi alltid att vara extra noga med att visuella ändringar inte drabbar vissa enheter.

Att infoga externa element som t.ex Instagram-widget eller sida som visar recensioner (som har samlats in av tredjepart) på startsidan är även möjligt. Detta kan leda till, om de externa element inte är mobilanpassade, kan göra så att butiken inte är mobilanpassad längre. Säkerställ därför gärna alltid att externa element som infogas är responsiva (som anpassas efter enhetens storlek) så att hela butiken förblir mobilanpassad.