16afcd798d4e68fa9aea0e8b115d9c2f

MÄT -> FÖRSTÅ -> FÖRBÄTTRA. Men hur?

När du har kommit igång med att mäta, så har du snart massa användbar information om din trafik.
(Har du inte det, klicka här för att läsa hur och varför!).

Detta täcker delen att kunna se och förstå besökare i sin webbutik. Dock blir det oftast så mycket data och mätningspunkter att man inte riktigt vet vad man ska titta på. Det är ju allt från hur de kom dit, vart de landade, webbläsare som har använts och så mycket mer. Vad bör du titta på mest om du driver e-handel?

Det är ett svar som varierar väldigt mycket på bransch men inte minst koncept och hur butikens flöde ser ut. Dock finns det ju gemensamma mål för alla e-handlare, vilket är att ta bort friktion och öka försäljningen genom att – också kallad öka konverteringen.

För att hitta vart friktion finns, vad som kan förbättras och vart du bör lägga din energi i för att öka konverteringen, har vi listat upp några förslag på element som är bra att ha koll på:

  • Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvens är en term som talar om hur stor procentandel som endast besöker en sida på hela din webbplats. Till exempel, om man landar på startsidan och sedan lämnar webbplatsen utan att samverka något mer – då är avvisningsfrekvensen 100%. Titta därför gärna över avvisningsfrekvensen i ditt mätningsverktyg och målet är att ha så lågt avvisningsfrekvens som möjligt. Är den hög, som t.ex 70-80% utan att det är meningen (det vill säga om du inte har mer än én sida på din webbplats) – då borde du fundera över att optimera startsidan och göra det tydligare med knappar/navigering för att ta besökare vidare till ett nästa steg.

  • Gen. sessionlängd

Gen. sessionlängd är den genomsnittliga besökstid dina besökare stannar på din webbplats. Har ett genomsnitt på få minuter eller sekunder, ger det en indikation på att det nog finns något som skrämmer dina besökare från att stanna kvar på sidan. Här bör man satsa på en längre genomsnittlig besökstid eftersom det då motsvarar att kunden skaffar mer intresse/kunskap om din produkt/webbutik – vilket t.ex kan leda till försäljning nästa gång de besöker (om inte direkt).

  • Vart kommer min trafik från? Förvärv

Internet består av länkar till varandra, där de största länkare är sökmotorer tillsammans med sociala medier som knyter ihop webben. Tittar du under kanaler för förvärv, alltså vilka kanaler som din trafik kommer ifrån – så får du ett överblick över vart din trafik kommer ifrån. Är det organiskt, betyder det att det är från sökmotorers resultat. Under ‘refferal’, ser du hänsvisningar som kan vara från olika sites du har länkats från – t.ex bloggs, artiklar eller dylikt och se precis hur många besökare du har fått därifrån. För sociala medier, finns också en flik kallad ‘Social’ och här får du siffrorna för respektive sociala kanal.

Allt som kan användas för att förstå varifrån majoriteten av dina besökare kommer ifrån och vart du borde lägga mer energi i, rent utifrån ett marknadsföringsperspektiv.

  • Beteendeflöde

Under beteendeflödet kan du se hur dina besökare har använt din webbplats. Du kan få svar på många frågor gällande kundresorna som görs. Här kommer några frågor, beteendeflödet kan svara på för dig:

  • Vilken väg tog de sig igenom webbutiken?
  • Fick användarna direkt från produktsidorna till kassan utan att handla mer?
  • Finns det något steg som de flesta utför men som egentligen inte behövs? Ett onödigt steg?
  • De ‘resor’ som är mer populära än andra för dina besökare, är det vad du önskar dina kunder ska följa? Kan du optimera andra vägar eller leda andra vägar till den populära vägen som har bäst effektivt?

Använd gärna beteendeflödet över en mindre given period för att få en bättre förståelse och kom ihåg att om du väljer att optimera flöden i din webbutik som t.ex att förbättra ett steg eller lägga till ett steg för att minska förvirring – så är det viktigt du väljer rätt tidsperiod när du återigen vill analysera beteendeflödet och mäta förbättringarna du har utfört.

Detta är bara ett fåtal av de mätningar man kan göra. Det finns väldigt många möjligheter för dig och din webbutik beroende på vad du vill förbättra och det är därför viktigt att du sätter upp egna konkreta mål på värden som du önskar att förbättra. Dessa blir då dina nyckeltal från mätningsverktyget som du kan jobba dig mot.
Kom ihåg att ta ett steg i taget och inte vilja göra förbättringar i alla värden – det är bättre att fokusera på endast några värden som sedan kommer att få andra nyckeltal att vara bättre (allt hänger ihop!).