För att aktivera Fiken gör du följande:

  1. Gå till Inställningar och aktivera Automatisera med Fiken.
  2. Klicka på Aktivera Fiken.
  3. Du kommer nu till Fikens hemsida där du får logga in och godkänna att kopplingen skapas.
  4. Klart! Butiken är nu kopplad till Fiken.

Hur synkroniserar jag mina beställningar?

Du har två möjligheter när det kommer till hur informationen om dina beställningar skickas till Fiken. Du kan antingen välja att det ska ske helt automatiskt efter att en beställning kommit in eller manuellt av dig som butiksägare.

Om du önskar att det sker automatiskt går du till Inställningar > Automatisera med Fiken och kryssar i rutan Automatisk synkronisering.

Föredrar du att sköta det manuellt själv så låter du rutan vara tom. För att sedan synkronisera en beställning klickar du på ikonen för Fiken inne på beställningssidan.

Kan jag välja vilka bankkonto mina beställningar synkroniseras till?

Ja, i inställningarna för Fiken kan du ställa in specifika konton för dina betalsätt som används i butiken. Du kan där även välja om beställningarna ska ha status Klar eller Väntar på att skickas när de skapas i Fiken.

Min beställning kommer inte över till Fiken, hur vet jag var som är fel?

  1. Gå till Inställningar > Automatisera med Fiken.
  2. Uppe till vänster klickar du på Öppna logg där eventuella felmeddelanden visas.

Var detta till hjälp?