Klicka på ikonen för Specialistnätverket i din kontrollpanel för att komma till de olika område du kan välja bland. Klicka på “Skapa uppdrag”. Ta gärna hjälp av de mallar som finns, de underlättar för dig när du ska beskriva ditt uppdrag och vilka frågor du ska försöka svara på. Ju mer information, desto bättre.