Med Quickbutik är det möjligt att köra egna e-postinställningar för utskick av butikens e-post. Det kan vara allt från t.ex. butikens beställningsbekräftelse, leveransbekräftelse, övergivna varukorg, kontaktmeddelanden och mer.

Detta behövs om du önskar att köra med avsändare som t.ex. info@minbutik.se istället för noreply@checkout.quickbutik.com som annars är standard avsändaren.

Egna e-postinställningar

Önskar du att använda en separat e-postleverantör för just butikens utgående e-postutskick (transaktionella mails) så kan vi rekommendera att använda en leverantör som Postmark, Mailgun eller Sendgrid. Det är dock även möjligt att använda sig utav sin befintliga Gmail om man så önskar.

 1. Säkerställ att du har dina SMTP-inställningar från din e-postleverantör redo. Du hittar dessa oftast i e-postleverantörens kontrollpanel (och de har oftast en guide på hur man tar fram dessa).
 2. Med dina SMTP-inställningar redo, navigera till Inställningar > Utgående e-post.
 3. Aktivera funktionen Använd egna e-postinställningar.
 4. Ange dina uppgifter för:
  SMTP Hostname
  SMTP Username
  SMTP Password
  SMTP Port (oftast 25, 587 eller 465).
 5. Spara ändringar.
 6. E-postbekräftelse skickas nu till den e-postadressen som du har angett som butikens e-postadress (under Inställningar > Allmänt).
 7. Vid mottagande av mejlet, klicka på länken för att bekräfta och klart!

Jag får ingen e-postbekräftelse, vad är felet då?

När man sparar ändringar (punkt 5) så skickas en e-postbekräftelse med de inställningar som man har angett i punkt 4. Får du därför ingen e-post, så är något alltså fel.

Vänligen kontrollera därför att dina SMTP-inställningar är korrekta och säkerställ med din e-postleverantör att dina uppgifter kan användas för utgående e-post från externt håll.