När ni har aktiverat funktionen Domän för er butik har ni sedan även möjligheten att koppla på fler domännamn som automatiskt vidarebefordras till er butiks huvuddomän.

Så här pekar du din extra domän till Quickbutik:

 1. Logga in till ditt kontrollpanel hos din domänleverantör.
 2. Navigera till sektionen ”DNS”/DNS-inställningar eller liknande.
 3. Ställ in samt www av typen A-record till följande IP-adress: 3.121.61.201
  Du behöver peka både med www och utan för att det ska fungera.
 4. Spara.

Så här kopplar du din butik till domänen:

 1. Navigera till Inställningar > Domän i er kontrollpanel i Quickbutik.
 2. Klicka på Ta bort för domänen som ni pekat om under Flera domänerOBS! Detta ska du inte göra för den domän du använder som huvuddomän för butiken, utan alltså domänen under Flera domäner.
 3. Klicka på Lägg till ny domän under Flera domäner.
 4. Under Extra butiksadress anger ni er extra domän och under Vidarebefordra till anger ni var ni önskar att extra domänen ska vidarebefordras till, t.ex. /  för att vidarebefordra extra domänen till startsidan. Se exempel nedan.
 5. Spara.

 

Exempel: .com och .se domän för samma butik

Om er butiksadress är minbutik.se och ni även har köpt minbutik.com som ni önskar använda för samma butik gör ni enligt nedan.

Ange minbutik.com under Extra butiksadress och / under Vidarebefordra till.

När en besökare nu skriver in minbutik.com i adressfältet i sin webbläsare kommer besökaren automatiskt hamna på minbutik.se

Exempel: Flera domäner för flera språk

Om ni har en butik med flera språk, t.ex. svenska, norska och danska, på t.ex. minbutik.se och önskar ha en domän för varje språk kan ni enkelt vidarebefordra er extra domän direkt till varje språk, t.ex. minbutik.no till norska och minbutik.dk till danska. För att lyckas med detta gör ni enligt nedan.

Ange minbutik.no under Extra butiksadress och /no under Vidarebefordra till.
Ange minbutik.dk under Extra butiksadress och /da under Vidarebefordra till.

När en besökare nu skriver in minbutik.no i adressfältet i sin webbläsare kommer besökaren automatiskt hamna på minbutik.se/no, vilket är där ni har den norska översättningen av er webbutik. Likadant om en besökare skriver in minbutik.dk, då kommer besökaren automatiskt att hamna på minbutik.se/da

Exempel: Extra domän för specifik produkt

För att vidarebefordra en extra domän, t.ex. minprodukt.se, till en specifik produkt i er webbutik på minbutik.se gör ni enligt nedan.

I exemplet nedan är URL:en till produkten minbutik.se/kategori/produkt

Ange minprodukt.se under Extra butiksadress och /kategori/produkt under Vidarebefordra till. (Obs. Byt ut kategori och produkt med era faktiska kategori- och produkt URI)

När en besökare nu skriver in minprodukt.se i adressfältet i sin webbläsare kommer besökaren automatiskt hamna på minbutik.se/kategori/produkt.

Var detta till hjälp?