Blank tag tied with brown string. Price tag, gift tag, sale tag, address label, etc.

Varför du inte bör matcha konkurrenters priser

Många nyföretagare börjar ofta med att sätta för låga priser på sina varor och tjänster, men tyvärr är det fel väg att gå – vilket man också ser på hur många nyföretagare som inom några månader måste vrida nyckeln.

Det är viktigt att du vågar stå ut och visa att du tror på din produkt och med detta, menar vi allt annat än priset. I enstaka fall är detta tipset ett undantag, men när man startar webbutik tror majoriteten att ett lågt pris är vägen fram. Det finns så många andra element som dina konkurrenter gör sämre eller som de inte heller fick rätt på i det tidiga skede som du befinner dig i just nu – så du står med chansen att göra rätt! För kom ihåg att det alltid finns ett segment i varje målgrupp som gärna betalar rätt pris för kvalitet.

Du kan göra noggranna kostnadsanalyser och ha väldigt koll på konkurrenterna – men i slutändan handlar det om att sätta priser som speglar kundernas vilja att betala. Detta kallas kundbaserad prissättning och innebär att du baserar priset på det värde som kunderna uppfattar hos din produkt.

Hittar du prisnivån för produkten, som du tror att kunden är beredd att betala genom att titta på konkurrenter, så kom ihåg andra faktorer som skiljer ut dig från dem och därmed gör att prisnivån inte behöver vara den samma.

Det enda faktiskt tillförlitliga sättet att få reda på vad kunder faktiskt är beredda att betala, är att göra pristester där produkten säljs – där du testar med olika prisnivåer. På så sett får du en stark känsla av vad kunder egentligen är beredda på att betala och det är inte längre ett antagande.

Så satsa istället på servicen och den känslan du vill förmedla till dina kunder. Till exempel

  • En kvalitetskänsla igenom hela kundresan från besök till leverans av produkten.
  • En trygghetskänsla med personlig service.
  • Snabb leveranstid.
  • Gratis kunskap att hämta i butiken.

Dessa element kommer att ge långvariga resultat samt lojala återkommande kunder, som gärna pratar om dig. Det älskar vi!