Med anledning av att Swish-systemet byter teknisk leverantör behöver ni göra vissa förändringar gällande ert certifikat som gör det möjligt att integrera med Swish Handel.

Det gamla certifikatet samt de gamla anropsadresserna kommer att sluta fungera 29 juni 2018.

Ni behöver därför uppdatera ert certifikat för Swish Handel. Så här gör du:

  1. Avaktivera befintliga betalsättet Swish Handel i er kassa
  2. Följ vår guide här från punkt 1.5:
    https://help.quickbutik.com/hur-lagger-jag-till-swish-handel-som-betalsatt-i-quickbutik/
  3. Klart! Ert nya certifikat för Swish Handel har nu lagts till.