Om du vill avbryta ett uppdrag som är igång, det vill säga ett uppdrag som du har godkänt en offert för, måste du kontakta specialisten och be denne att avbryta uppdraget. Observera att om specialisten har påbörjat uppdraget kan du komma att debiteras för nedlagt arbete.