Om du mot förmodan inte är nöjd med arbetet som en specialist utfört åt dig, kontaktar du specialisten och utvärderar missnöjet med dem. Utförandet kan alltid härledas till ursprungs-uppdraget som ligger till grund för arbetet och om slutförandet inte motsvarar uppdraget ansvarar specialisten för att korrigera utan extra debitering. Är arbetet däremot utfört enligt uppdragsmallen anses arbetet vara klart och du debiteras enligt överenskommelse.