Har du fått en mail utav Klarna där det står att er URL är ej live? Detta kan bero på om ni har ändrat domän för er butik under tiden som ansökningsprocessen för Klarna var igång.

Till exempel, vid ansökningstillfället så fanns er butik på minbutik.quickbutik.com. Ni väljer sedan att istället använda er utav er egen domän, minbutik.com, innan ansökningsprocessen är avklarad. När Klarna sen hanterar er ansökan och ska gå igenom er butik så kommer den inte längre att finnas på minbutik.quickbutik.com (som vad fallet när ansökan skickades in) och deras kontroll av butiken kommer inte kunna göras. Om detta sker så skickar Klarna då ut ett mail till er med informationen om att er URL är ej live.

Det enda ni behöver göra då är att meddelade Klarna vilken domän er butik nu finns på. När Klarna har mottagit denna informationen ifrån er så kommer ansökningsprocessen fortsätta.