Absolut! Med funktionen Multibutik kan du kopiera innehållet i din befintliga butik för att snabbt och enkelt komma igång med en ny. Ska du till exempel expandera till en ny marknad eller starta en butik endast för återförsäljare så kan detta spara en hel del tid för dig.

Det som kopieras över från den befintliga butiken är följande: produkter, kategorier, det aktiva temat (inklusive eventuella skräddarsydda ändringar) samt sidor.

Så här gör du:

  1. Navigera till Inställningar > Multibutik.
  2. Klicka på Starta ny webbutik.
  3. Ange den nya butikens namn och välj språk och valuta för butiken. Detta kan givetvis ändras senare också.
  4. Klicka i Kopiera innehållet från huvudbutiken.
  5. Välj om du önskar använda din befintliga inloggning eller nya.
  6. Klicka på Skapa butik. Din nya butik skapas nu upp och innehållet kopieras över.

Bra att veta:

  • Beroende på mängd innehåll i butiken så kan det ta några minuter innan allt har kopierats över.

Var detta till hjälp?