Vill du inte avsluta butiken helt så har du möjlighet att pausa prenumerationen för 59 kr per månad. När du pausar din butiksprenumeration kommer du fortsatt ha åtkomst till kontrollpanelen och vi lagrar allt innehåll och data i butiken inkl. produkter, sidor, kunder, beställningar och liknande. Under tiden butiken är pausad kan du när som helst välja att återuppta butiken och börja sälja igen längre fram – eller välja att avsluta helt.

Så pausar du din prenumeration:

  1. Navigera till dina Användarinställningar som är en ikon längst upp i kontrollpanelen.
  2. Klicka på Hantera prenumeration och välj Avsluta prenumeration i rullistan.
  3. Klicka sedan på knappen Pausa butiken och välja Spara ändringar.
  4. Klart. Vid nästa förnyelse av din prenumeration kommer butiken att pausas.

Bra att veta

Att ha din butik pausad innebär att:

  • Du kan se men inte redigera butikens innehåll så som produkter, sidor, kategorier, etc.
  • Du kan inte se eller redigera butikens utseende.
  • Privatläget kommer att vara aktivt så länge butiken är pausad.
  • Du kommer inte ha åtkomst till Quickbutik API.

 

Var detta till hjälp?