Men funktionen Önskelista kan du erbjuda dina kunder att spara produkter till en önskelista som dem kan återkomma till senare. En knapp och ikon för Önskelista finns i våra nyare tema som Nova, Swift och Orion. Har du ett av våra tidigare tema så finns möjligheten att du lägger till det som en menypunkt i din navigering istället.

Så här aktiverar du Önskelista:

  1. Navigera till Inställningar i kontrollpanelen.
  2. Lokalisera Önskelista och klicka på switch-knappen så att den blir blå för att aktivera.
  3. Klicka sedan på knappen Öppna för att anpassa dina inställningar för funktionen.
  4. Klicka på Spara ändringar när du är klar.
  5. I tema som Nova, Swift och Orion så är nu ikonen för önskelista synlig i butiken för dina kunder

Så här lägger du till Önskelista som en menypunkt i din navigering:

  1. Navigera till Utseende > Navigering.
  2. Klicka på Lägg till menypunkt och välj Egen länk.
  3. I fältet Välj navigeringsmål anger du /shop/wishlist
  4. I fältet Namnge menypunkt anger du namnet för menypunkten som t ex. Önskelista.

 

Bra att veta

Om du vill dölja knappen för Önskelista i din butik gör du detta under Anpassa tema > Headersektion och bocka ur Visa knapp för önskelista. 

Var detta till hjälp?