Det finns två sätt att importera kunder till ditt kundregister. Antingen genom att skriva eller klippa/klistra in uppgifterna efter ett format du själv väljer, eller genom att ladda upp en Excel(CSV)-fil.

För att klippa/klistra in uppgifterna gör du så här:

 • Navigera in till Kundregister > Importera kunder.
 • Kopiera/Klistra in är förvald.
 • På första raden skriver du in det format du vill att uppgifterna ska importeras i (måste innehålla kundnummer, e-postadress, eller båda för att kunna hitta rätt kund). Till exempel:
  • epost,förnamn,efternamn,adress,stad
  • epost,kundummer,förnamn,adress,stad
  • kundnummer,förnamn,efternamn
 • På följande rader skriver eller klistrar du in dina kunduppgifter i motsvarande format på detta sätt:
  • epost,förnamn,eftenamn,telefonnummer
  • nils@epost.com,Nils,Karlsson,070123456
  • stina@epost.com,Stina,Olsson,0701122333
 • Klicka på Starta inläsning och en lista med de inmatade värdena blir synlig. Endast nya värden kommer att synas i grönt. För värden som är samma som de befintliga i kundregistret, kommer ett ”/” att synas.
 • Kontrollera att allt stämmer. Vill du ändra på något väljer du Ändra importdata, annars klickar du på Bekräfta import.
 • Kunduppgifterna har nu importerats till ditt kundregister.

 

För att importera kunder med en en fil:

Har du ett större kundregister kan det var lämpligt att importera detta i en fil. Filens format måste vara i Excel (CSV) med teckenuppsättning UFT-8, och innehålla e-postadress, kundnummer eller båda för att rätt kund ska kunna hittas).

Du gör så här:

 • Navigera in till Kundregister > Importera kunder.
 • Klicka på Från fil.
 • Klicka på +Välj importfil (CSV).
 • Navigera till den plats på datorn där din fil finns, markera den och klicka på Välj.
 • Klicka på Starta inläsning och en lista med de inmatade värdena blir synlig. Endast nya värden kommer att synas i grönt. För värden som är samma som de befintliga i kundregistret, kommer ett ”/” att synas.
 • Kontrollera att allt stämmer. Vill du ändra på något väljer du Ändra importdata, annars klickar du på Bekräfta import.
 • Kunduppgifterna har nu importerats till ditt kundregister.