Vill du ändra eller lägga till uppgifter till en kund gör du så här:

  • Navigera till Kundregister.
  • Klicka på den kund du vill redigera.
  • Klicka på den lilla pennan uppe bredvid kundens uppgifter.
  • Gör önskade ändringar och klicka på Spara.
  • Klart!

Vill du uppdatera uppgifterna för flera kunder samtidigt kan du använda funktionen Importera Kunder för detta. Då kan du välja att t.ex. importera en fil, och med denna lägga till eller ändra uppgifterna för befintliga kunder. Hur du går till väga för att gör detta kan du läsa mer om här.