Med Produktfiltrering gör ni det enklare för era kunder att hitta just den produkten de söker då ni gör det möjligt att filtrera produkter på sådant som t.ex. färg, storlek m.m.

Så här gör du:

  1. Aktivera funktionen under Inställningar > Produktfiltrering.
  2. Klicka på knappen + Skapa produktfilter för att skapa ert första filter.
  3. Ange en titel för filtret. (T.ex. Färg för att låta era kunder filtrera produkter efter färg.)
  4. Klicka på knappen + Lägg till val och lägg till valen som ni önskar ha i detta filter. (T.ex. Vit om era kunder ska kunna filtrera alla vita produkter.)
  5. Klicka på Spara ändringar när ni har lagt till alla valen för filtret.
  6. När filtret är skapat behöver ni koppla produkter till de olika valen i filtret. För att kunna göra detta finns nu varje val som ni skapade i steg 4 som en egen knapp (se exempelbild nedan). Klicka på knapparna för valen i filtret och sedan på + Koppla nya produkter för att koppla produkter som ska visas om kunden väljer det alternativet. (T.ex. alla vita produkter eller produkter som har en vit variant.) Klicka på Spara produkter. (Upprepa detta steg för alla valen i filtret.)
  7. Upprepa steg 2 – 6 om ni önskar skapa fler produktfilter. (Valfritt.)
  8. Klart!

Produktfilter

Var detta till hjälp?