Med Produktsortering gör ni det möjligt för era besökare att sortera era produkter i butiken efter exempelvis lägsta pris, högsta pris, popularitet m.m.

Ni aktiverar enkelt funktionen under Inställningar > Produktsortering och ställer sedan in alternativen för sorteringsfunktionen.

Inställningar för Produktsortering

Sortera efter
Här väljer ni de alternativen som ni vill att era besökare ska kunna sortera era produkter efter när de är på en kategorisida i er webbutik.

Placering & Utformning

– (HTML-element) Lägg till
Här bestämmer ni placeringen av rullistan för produktsorteringen genom att ange vilket HTML-element ni vill att rullistan ska placeras i, efter eller innan.

– Lägg till CSS-klasser för produktsorteringen
Här kan ni lägga till valfria CSS-klasser som ni kan använda om ni t.ex. önskar anpassa utseendet av produktsorteringen.