Att lägga in egna typsnitt från Google Fonts i ditt tema är möjligt om källkoden är aktiverad och du har tillgång att redigera settings_list.json. Kontakta vår support för att få tillgång.

Så här gör du:

 1. Besök Google Fonts och välj det typsnitt du önskar använda, t.ex. “Exo” (se Exo här).
 2. Kontrollera att typsnittet inkluderar de fontvarianter du behöver, som minst normal (400) och fet (700).
 3. Logga in i kontrollpanelen.
 4. Navigera till Utseende > Tema och öppna källkoden för det tema du vill redigera.
 5. Navigera till och öppna filen settings_list.json.
 6. Beroende på ditt behov, sök efter “headings_font_family” för rubriktypsnitt eller “body_font_family” för allmäntypsnitt.

Viktigt att notera

Se till att följa rätt format för att undvika problem. Formatet ska vara:

 • “value”: “Google_Fontnamn_400700_sans”
 • “label”: “Fontnamn med vanliga mellanslag”
 • “group”: “Sans-serif | Google Web Fonts” (där “Sans-serif” anger vilken grupp typsnittet ska tillhöra, alternativen är “Sans-serif” eller “Serif”)

Exempel:

För att lägga till typsnittet Exo med vikterna 400 och 700 under gruppen Sans-serif:

{
”value”: ”Google_Exo_400700_sans”,
”label”: ”Exo”,
”group”: ”Sans-serif | Google Web Fonts”
}

 1. Efter att ha lagt till typsnittet, använd gärna en tjänst som JSONLint för att kontrollera att settings_list.json inte innehåller några formatfel, vilket kan påverka hela temat negativt.
 2. Spara ändringarna och testa för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Genom att följa dessa steg kan du anpassa ditt tema med önskade typsnitt från Google Fonts på ett strukturerat och säkert sätt.

Var detta till hjälp?