Det gör du från Produkter i ditt kontrollpanel. När du ser en lista över en kategoris produkter, så sorterar du genom att trycka, hålla inne, dra-och-släpp knappen som finns vid varje produkt som du sedan flyttar upp eller ner. Sortera produkterna i den ordning som du vill att dina kunder ska se dem i butiken.

sortera-produkter

Videoguide:

Var detta till hjälp?