Du kan på två sätt anpassa priser för dina kundgrupper. Antingen genom att sätta in en allmän prisreduktion för alla produkter eller på produktnivå. Du kan kombinera både en generell prisreduktion tillsammans med specifika priser på produktnivå. Priserna som du anger på produktnivå kommer att skriva över eventuell allmän prisreduktion på produkten.
Prisreduktionen blir synlig för kunder som är tillagda i en kundgrupp och loggar in via sitt inloggningskonto. Detta är perfekt för dig med återförsäljare, B2B-kunder eller för dig som driver kundklubb.

Så här lägger du till en allmän prisreduktion för en kundgrupp:

  1. Navigera in till Kunder > Kundgrupper.
  2. Välj Redigera för den kundgruppen du önskar lägga till det på.
  3. I fältet Allmän prisreduktion skriver du in den procentuella reduktion som du önskar ska gälla för kundgruppen.
  4. Klart.

Så här anpassar du dina kundgruppers priser på produktnivå:

  1. Navigera till Kundregister > Kundgrupper.
  2. Välj Redigera för den kundgruppen du önskar anpassa.
  3. Klicka på Lägg till specifika priser.
  4. Ändra priserna för produkterna direkt i listan och klicka Spara.
  5. Klicka på Se befintliga priser för att se eller ta bort gruppens anpassade priser.
  6. Klart.

Var detta till hjälp?