Som standard har Quickbutik och de teman som ingår stöd för kategorier i 5 nivåer. Har du ett större sortiment med tusentals produkter, så finns det därför utrymme för dig att sortera och hantera detta med hjälp av flera kategorinivåer.

Om du använder ett äldre tema som exempelvis Mueltis, Fiore eller Charme så har dessa istället stöd för 3 kategorinivåer. För att få tillgång till ytterligare nivåer i äldre tema se instruktioner nedan.

Om du har ett skräddarsytt tema och/eller ett äldre tema

Har du ett skräddarsytt tema (med källkodsåtkomst aktiverat) och önskar dig att använda dig av kategorinivå 4 och 5, så är detta fortfarande möjligt. Du behöver då arbeta med källkoden och göra några justeringar så att dessa nivåer syns ute i butiken.

Nedan hittar du ett kodstycke som du kan utgå ifrån för att implementera det i just ditt tema. Om inte du har utvecklat i källkoden förut så rekommenderar vi att du tar kontakt med en Quickbutik Specialist eller utvecklare med grundläggande kunskaper i HTML.

Kodexempel:

{{#hasChildren2}}

     <li class="dropdown-submenu position-relative">
      <a id="categoryDropdown{{id}}" href="#" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
       class="dropdown-item dropdown-toggle" data-display="static">{{name}}</a>

      <ul aria-labelledby="categoryDropdown{{id}}"
       class="dropdown-menu {{#settings.header_menu_subright}}dropdown-menu-alignright{{/settings.header_menu_subright}}">
       {{#children}}
       <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">-{{name}}</a></li>
       {{#hasChildren3}}
        {{#children}}
          <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">--{{name}}</a></li>
          {{#hasChildren4}}
            {{#children}}
            <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">---{{name}}</a></li>
            {{/children}}
          {{/hasChildren4}}
        {{/children}}
       {{/hasChildren3}}
       {{/children}}
      </ul>
     </li>
     {{/hasChildren2}}

Var detta till hjälp?