Som standard har Quickbutik och de teman som ingår stöd för kategorier i 3 nivåer. Har du ett större sortiment med tusentals produkter, så finns det ofta ett behov för att ha ännu djupare kategorinivåer vilket även är möjligt.

För att använda dig av djupare kategorinivåer och specifikt kategorinivå 4 och 5, rekommenderar vi att du använder ett utav följande teman som har som standard stöd för att presentera dessa djupa nivåer snyggt ute i butiken:

 • Nova
 • Nova Defined
 • Nova Canvas
 • Swift
 • Orion
 • Orion Wide
 • Orion Paw

Om du har ett skräddarsydd tema eller ett annat tema

Har du ett skräddarsytt tema (med källkodsåtkomst aktiverat) och önskar dig att använda sig av kategorinivå 4 och 5, så är detta fortfarande möjligt. Du behöver då arbeta med källkoden och göra några justeringar så att dessa nivåer syns ute i butiken.

Nedan hittar du ett kodstycke som du kan utgå ifrån för att implementera det i just ditt tema. Om inte du har utvecklat i källkoden förut så rekommenderar vi att du tar kontakt med en Quickbutik Specialist eller utvecklare med grundläggande kunskaper i HTML.

Kodexempel:

{{#hasChildren2}}

     <li class="dropdown-submenu position-relative">
      <a id="categoryDropdown{{id}}" href="#" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"
       class="dropdown-item dropdown-toggle" data-display="static">{{name}}</a>

      <ul aria-labelledby="categoryDropdown{{id}}"
       class="dropdown-menu {{#settings.header_menu_subright}}dropdown-menu-alignright{{/settings.header_menu_subright}}">
       {{#children}}
       <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">-{{name}}</a></li>
       {{#hasChildren3}}
        {{#children}}
          <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">--{{name}}</a></li>
          {{#hasChildren4}}
            {{#children}}
            <li><a href="{{url}}" class="{{#current}}active{{/current}} dropdown-item">---{{name}}</a></li>
            {{/children}}
          {{/hasChildren4}}
        {{/children}}
       {{/hasChildren3}}
       {{/children}}
      </ul>
     </li>
     {{/hasChildren2}}

Var detta till hjälp?