Produktfält är en användbar funktion för dig som vill att kunden ska kunna göra personliga anpassningar. Detta kan vara om du har produkter där kunden kan göra personliga anpassningar, som namntavlor, skräddarsydda textilier eller paketinslagning med personliga hälsningar.
  1. Aktivera Produktfält under Inställningar.
  2. Gå till Produkter och skapa en ny produkt.
  3. Klicka på knappen ”Produktfält” för att lägga till produktfält på produkten
  4. Skriv in namn och gör val för varje produktfält.
  5. Spara, och klart!