Produktfält är en användbar funktion för dig som vill att kunden ska kunna göra personliga anpassningar. Detta kan vara om du har produkter där kunden kan göra personliga anpassningar, som namntavlor, skräddarsydda textilier, paketinslagning med personliga hälsningar eller produkter med eget tryck.

  1. Aktivera Produktfält under Inställningar.
  2. Gå till Produkter och skapa en ny produkt eller klicka för att redigera en existerande produkt som ni vill lägga till produktfält på.
  3. Klicka på knappen ”Produktfält” för att lägga till produktfält på produkten.
  4. Skriv in namn och gör val för varje produktfält.
  5. Spara, och klart!

Vill ni skapa Produktfält av typen Filuppladdning så kan ni läsa mer om detta här.