Du kan ställa in att ett fraktsätt ska vara kostnadsfritt över ett visst belopp genom att använda dig utav valet Fraktfritt över belopp som finns under Kassa > Fraktsätt vid redigeringen av det fraktsättet som du önskar att lägga till detta för.

Du kan även ställa in detta i samband med att du skapar ett nytt fraktsätt.