Absolut. På dina fraktsätt har du möjlighet att ställa in ifall de ska visas eller döljas endast för specifika produkter i butiken.

Särskilt fraktsätt för specifik produkt

Med hjälp av produktspecifika fraktsätt går det att koppla specifika fraktsätt till specifika produkter, så att detta fraktsätt blir synligt i kassan först när en viss produkt lagts till i varukorgen. Det går även att ställa in så att detta fraktsätt är dolt i kassan när varukorgen inte innehåller en viss produkt.

För att ställa in produktspecifika fraktsätt:

  1. Navigera till Kassa > Fraktsätt i din kontrollpanel.
  2. Klicka på ”+Skapa fraktsätt” uppe till höger.
  3. Ställ därefter in inställningarna för fraktsättet så som namn, kundtyp, pris etc.

Längst ned kan du sedan välja att:

  1. Dölja fraktsättet för specifika produkter.
  2. Synliggöra fraktsättet för specifika produkter.

Dölj fraktsättet för specifika produkter

Om du vill att fraktsättet ska vara dolt för specifika produkter bockar du ur rutan där det står ”Nej” vid Dölj för specifika produkter. Därefter väljer du vilka produkter du inte vill visa detta fraktsätt för, till exempel produkten ”Pingisrack”:

Skärmavbild 2020-07-22 kl. 10.18.15

 

Nu kommer detta fraktsätt inte visas i kassan när produkten Pingisbord finns tillagd i varukorgen.

Synliggör fraktsättet för specifika produkter

På samma sätt kan du även välja att ett fraktsätt ska vara synligt endast för specifika produkter. Först döljer du då fraktsättet från att visas i kassan genom att klicka på switch-knappen längst upp till höger:

Skärmavbild 2020-07-22 kl. 10.26.07

Därefter bockar du ur rutan där det står ”Nej” vid Synlig för specifika produkter och väljer sedan vilka produkter du vill visa det här fraktsättet för, till exempel produkten ”Pingisbord”:

Skärmavbild 2020-07-22 kl. 10.16.19

I enlighet med ovanstående exempel går det alltså att ställa in så att ett specifikt fraktsätt inte kommer vara synligt för mindre försändelser (i detta fall pingisrack), utan endast för mer skrymmande försändelser (i detta fall pingisbord). Tänk dock på att ett produktspecifikt fraktsätt inte kommer synas i kassan ifall varukorgen innehåller såväl en produkt som döljer fraktsättet som en produkt som visar det, så fundera gärna igenom villkoren så att allt blir rätt och som du tänkt dig!

Många möjligheter med särskilda fraktsätt för specifika produkter

Det går även att variera inställningarna på olika sätt beroende på vilka villkor som du vill ska uppnås innan fraktsättet visas/döljs. Om det till exempel är ett fraktsätt som endast ska kunna användas för ett mindre antal produkter kan det vara en bra idé att dölja detta som standard och sedan lägga till endast de produkter fraktsättet ska vara synligt för. På så vis behöver inte lika många produkter läggas till som synliga manuellt.

Kort och gott finns det alltså många olika möjligheter för att kunna ställa in och koppla specifika produkter till särskilda fraktsätt precis så som du själv önskar.

Var detta till hjälp?