En webbutik med bra produkter och dålig design hänger inte ihop. Hur din webbutik ser ut kan vara avgörande för dina potentiella kunder att handla från dig.

Med Quickbutik har du möjlighet att välja bland en rad förberedda responsiva teman (vilket betyder att är anpassade för alla mobila enheter också), användarvänliga och som sätter dina produkter i rampljuset.

För att välja ett tema till din webbutik:

  1. Navigera till Utseende > Tema
  2. Välj Byt tema / Lägg till nytt tema.
  3. Du ser nu din webbutik med en sidomeny till vänster om, där det finns en rad olika teman att välja mellan.
  4. Klicka på Se demo för att se hur temat ser ut. Du kan även klicka på de olika skärmstorlekarna överst för att se hur din webbutik ser ut i olika mobila enheter.
  5. När du har bestämt dig för ett, klickar du på Använd. Klart!
  6. Du kan nu börja anpassa temat till att passa just din verksamhet. Startsidan, färger, antal produkter per rad m.m. (varierar beroende på temat du använder) kan ställas in.
    Anpassa tema har du alltid åtkomst till under Utseende > Tema.

Med Quickbutik har du även möjlighet att redigera direkt i underliggande källkoden (HTML, CSS och JavaScript) genom att klicka på Utseende > Kod under huven. Åtkomst till källkoden för ditt tema ingår i prisplan Standard.

Här kommer du se alla filer som du kan ändra och redigera i direkt, för att sedan klicka Spara (eller cmd+s) för att verkställa ändringarna.