Med Quickbutik har du möjlighet att låta kunder prenumerera sig direkt till ditt nyhetsbrev som du kör via MailChimp eller GetANewsletter – Två av Sveriges ledande nyhetsbrevstjänster.

För att ansluta din Quickbutik till din nyhetsbrevstjänst, behöver du få fram två uppgifter i ditt kontrollpanel hos respektive nyhetsbrevtjänst.

1) API nyckeln som används för att kommunicera till tjänsten
2) ID’et på listan som du önskar att dina kunder ska prenumereras på.

Nedan förklarar vi steg-för-steg hur du hittar dessa:

 

1.  Hur man hittar listans ID till GetaNewsletter.

 1. Logga in på ditt GetaNewsletter konto här.
 2. Gå in på ”Listor” som ligger under fliken ”Kontakter”.
 3. Klicka på den listans namn du vill hitta ID till.
 4. Titta på webbadressens länk. Det sista stycket av länken är ditt ID (utan /).
  Se bild: getanewsletter
 5. Kopiera följande och klistra i fältet ”Prenumeras på lista:” i ditt kontrollpanel > Inställningar >Nyhetsbrev.

 

2.  Hur man hittar API nyckel till GetaNewsletter.

 1. Logga in på ditt Getanewsletter konto här.
 2. Gå in på ”API & Formulär” som ligger under fliken ”Kontakter”.
 3. Tryck ”Skapa token” under ”Api tokens”.
 4. Ange namn och beskrivning för din token (Vad du skriver i namn och beskrivning är valfritt). Tryck Skapa.
 5. Kopiera token och klistra i fältet ”API nyckel” i ditt kontrollpanel > Inställningar > Nyhetsbrev.

 

3.  Hur man hittar listans ID till Mailchimp.

 1. Logga in på ditt MailChimp konto här.
 2. Navigera till ”Lists”.
 3. Tryck på ”Settings”.
 4. En meny öppnar upp, här väljer du ”List Name and Defaults”.
 5. Leta fram ”List ID”
 6. Kopiera listans id som finns markerad i rött och klistra in i fältet ”Prenumereras på lista” under Inställningar > Nyhetsbrev i ditt kontrollpanel.

 

4.  Hur man hittar API till Mailchimp.

 1. Logga in på ditt MailChimp konto här.
 2. Klicka på ”Extras”.
 3. Välj ”API Keys” i väljaren.
 4. Vid ”Your API Keys” finns det en knapp för att generera en nyckel.
  Klicka på ”Create A Key” knappen.
 5. Kopiera API nyckeln och klistra i fältet ”API nyckel” under Inställningar > Nyhetsbrev i ditt kontrollpanel.