Du kan fritt lägga till och uppdatera innehållet av beställningsbekräftelsen som skickas till kunden under Inställningar > Utgående e-post.