Du kan enkelt exportera dina beställningar och få ut dessa i CSV format för att sedan kunna använda exporten för diverse ändamål.

Så här exporterar du dina beställningar:

  1. Navigera till Beställningar i din kontrollpanel.
  2. Börja med att filtrera efter beställningarna du vill exportera genom att välja t.ex. Genomförda beställningar och Senaste 7 dagarna i rullistorna och klicka sedan på Sök.Sök / Filtrera Beställningar

     

  3. Markera sedan beställningarna du vill exportera antingen genom att klicka i kryssrutan för varje beställning eller genom att klicka i rullistan ovanför kryssrutorna och sedan på Markera alla.
  4. När du har markerat beställningarna du vill exportera, klicka i rullistan ovanför kryssrutorna, om du inte redan gjorde det i steg 3, och klicka sedan på Exportera beställningar.Exportera Beställningar
  5. Klart. En fil med dina valda beställningar laddas nu ner i CSV-format till din dator.

Videoguide:

Var detta till hjälp?