Ni kan enkelt exportera era beställningar och få ut dom i CSV format för att sedan kunna använda exporten för diverse ändamål.

Följ stegen nedan för att exportera era beställningar:

 1. Navigera till Beställningar i er kontrollpanel.
 2. Börja med att filtrera efter beställningarna ni vill exportera genom att t.ex. välja Genomförda beställningar och Senaste 7 dagarna i rullistorna och klicka sedan på Sök. (Se bilden nedan)

  Sök / Filtrera Beställningar
  Sök / Filtrera Beställningar

   

 3. Markera sedan beställningarna ni vill exportera antingen genom att klicka i kryssrutan för varje beställning eller genom att klicka i rullistan ovanför kryssrutorna och sedan på Markera alla. (Se bilden nedan)
 4. När ni har markerat beställningarna ni vill exportera, klicka i rullistan ovanför kryssrutorna, om ni inte redan gjorde det i steg 3, och klicka sedan på Exportera beställningar. (Se bilden nedan)

  Exportera Beställningar
  Exportera Beställningar

   

 5. Klart! En fil med valda beställningar laddas nu ner i CSV-format.