Navigera till Inställningar > Mätning & spårning. Här finns ett fält för ett Google Analytics ID som du här anger för att lägga till Google Analytics. Du behöver alltså inte lägga till hela scriptkoden som du annars får från Google, utan endast ditt ID hos Google. Se hur du hittar ditt Analytics ID här.