Remarketing kan vara en strategisk del av din annonsering av många olika anledningar. Om du vill lägga till Google Ads Remarketing i din butik så är det givetvis möjligt. Du kan läsa mer om det direkt hos Google här.

Så här lägger du till Conversion ID i din butik:

  1. Navigera till Inställningar i kontrollpanelen.
  2. Lokalisera Mätning & spårning och klicka på Öppna.
  3. I fältet Google Ads Remarketing Conversion ID klistrar du in ditt ID.
    Google Remarketing script läggs då till på samtliga av dina sidor i din butik.
  4. Klicka på Spara.

 

Var detta till hjälp?