Remarketing kan vara en strategisk del av din annonsering av många olika anledningar. Om du vill lägga till Google Ads Remarketing i din butik så är det givetvis möjligt. Du kan läsa mer om det och se hur du hittar ditt ID direkt hos Google här.

Så här lägger du till Conversion ID i din butik:

  1. Navigera till Inställningar i kontrollpanelen.
  2. Lokalisera Mätning & spårning och klicka på Öppna.
  3. I fältet Google Ads Remarketing Conversion ID klistrar du in ditt ID.
    Google Remarketing script läggs då till på samtliga av dina sidor i din butik.
  4. Klicka på Spara.

Videoguide:

Var detta till hjälp?