Med funktionen Kundgrupper kan du skapa olika grupper med speciellt anpassade priser åt dina kunder. En användbar funktion om du t.ex. säljer åt både privatkunder och återförsäljare, eller om du vill skapa en kundklubb med förmånliga erbjudanden.
Du aktiverar Kundgrupper under inställningar, därefter gör du så här:
 1. Navigera in under Kundregister i din kontrollpanel.
 2. Klicka på knappen ”Kundgrupper” och därefter på ”+Skapa kundgrupp”.
 3. Skriv in ett namn på din kundgrupp, och eventuellt en beskrivning för att förenkla hanteringen.
 4. Lägg till kunder till gruppen på ett av tre sätt:
  1. Klicka på kundikonen i listan med kundgrupper.
  2. Klicka på redigeringsikonen får kundgruppen och därefter på kundikonen.
  3. I vyn för kundregistret klickar du på en kund, och därefter ”+lägg till i kundgrupp”.
 5. Nu är du redo att anpassa priserna till dina kundgrupper!

Du kan på två sätt anpassa priserna för dina kundgrupper. Antingen genom att sätta in en generell prisreduktion för alla produkter eller på produktnivå. Ni kan givetvis kombinera både en generell prisreduktion tillsammans med specifika priser på produktnivå. Priserna som ni anger på produktnivå kommer att skriva över eventuell generell prisreduktion på produkten.

Om ni önskar lägga till en generell prisreduktion för en kundgrupp går ni tillväga på följande sätt:

 1. Navigera in till Kundregister > Kundgrupper.
 2. Välj Redigera den kundgruppen ni önskar lägga till det på.
 3. I fältet Generell prisreduktion skriver ni in den procentuella reduktion som ni önskar ska gälla för kundgruppen.
 4. Spara sen är det klart!

För att anpassa dina kundgruppers priser på produktnivå gör ni så här:

 1. Navigera in till Kundregister > Kundgrupper.
 2. Klicka på produktikonen.
 3. Klicka på ”+Ställ in produkter”.
 4. Ändra priserna för produkterna direkt i listan och klicka spara.
 5. Klicka på ”Se befintliga priser” för att se gruppens anpassade priser.
 6. Klart!