För att kunna använda orderetiketter behöver du först aktivera funktionen och skapa dina etiketter under Inställningar > Orderetiketter.

Skapa dina Orderetiketter så här:

När du har aktiverat Orderetiketter skapar du enkelt etiketterna du vill använda och kan fritt välja färger för etiketterna samt namnge dem efter era behov. Se bilden nedan.

Skapa ny Orderetikett

Markera en beställning med Orderetiketter så här:

När du har skapat dina orderetiketter kan du markera en beställning med dessa genom att klicka i rullistan bredvid Beställningsnumret uppe till vänster i vyn när du tittar på en enskild beställning. Se bilden nedan.

Markera en beställning med Orderetiketter

Markera flera beställningar med en Orderetikett så här:

Under översikten Beställningar kan du markera flera beställningar samtidigt med en orderetikett som du redan har skapat. Gör detta genom att först bocka i kryssrutan för de ordrar som ni vill lägga till etiketten på och sedan klickar du på rullistan för att hitta + Lägg till etikett. Se bilden nedan.

Lägg till Orderetikett

Sök efter beställningar med Orderetiketter så här:

För att söka efter beställningar med en viss orderetikett, välj först etiketten i rullistan och klicka sedan på Sök knappen.

Sök beställningar med orderetikett

Var detta till hjälp?