Använder du Stripe och tycker att det saknas underlag på utbetalningarna så kan dessa instruktionerna hjälpa dig hur du enkelt skapar ett korrekt bokföringsunderlag.

  1. Logga in på Stripe.
  2. Välj Payouts i vänstermenyn
  3. Klicka sen på fliken Payouts.
  4. Klicka på Filter, välj Date och is between. Ange önskat datumintervall och klicka på Done.
  5. När rapporten laddats klicka på knappen Export uppe i högra hörnet.
  6. Öppna filen, välj Spara som och ange filnamn tex Stripe utbetalningar 170901-170930.
  7. Klicka på spara och acceptera frågan om du vill spara.

Steg 1 – Formatera rapporten

1. Öppna excelfilen som du laddat ner
2. Markera kolumn A
3. Välj fliken Data i excel
4. Välj text till Kolumner
5. Välj Avgränsade fält, klicka på nästa
6. Välj Tabb och Komma, klicka på nästa
7. Välj Allmänt, klicka på slutför.
8. Klart. Nu är filens information uppdelad i kolumner.Glöm inte spara filen.

Steg 2 – Skapa bokföringsunderlag

1. Ta bort alla kolumner som inte behövs för redovisning. Spara kolmnunenrna Arraival date, Total gross, Total fees och Total net. Det är de som behövs för att kunna pricka av utbetalningarna på kontoutdraget från banken.
2. Använd autosumma i excel för att längst ner under resp kolumn summera värdet i respektive kolumn.
3. Markera alla beloppen och omformatera beloppen till valuta kr med två decimaler.
4. Klart. Spara filen och skriv ut.
5. Pricka av betalningarna på kontoutdraget. Klart.

 

Var detta till hjälp?