Har du en produkt med olika exempelvis olika storlekar och färger? Då kan du använda dig av funktionen Val & Variationer, som gör att kunden enkelt kan välja rätt färg och storlek på produkten. Du kan skapa maximalt tre stycken val (exempelvis Storlek, Färg, Material) och ett obegränsat antal variationer (exempelvis medium, blå, bomull).

Skapa produkt med val & varianter:

 1. Navigera till Produkter i ditt kontrollpanel.
 2. Tryck + Skapa produkt.
 3. Fyll i titel och pris.
 4. Bocka i Lägg till under ”Val & varianter
 5. Ange produktvalet t.ex ”Färg” och sedan varianten i fältet bredvid (Exempelvis Blå). Ska du ha flera varianter så kan du trycka på Enter efter att du skrivit en variation, för att sedan skriva in ytterligare en variant och trycka på Enter, och då skapas flera varianter.
 6. Tryck ”+Ny produktval” om du önskar fler produktval (t.ex om du önskar val för Storlek också).

 

Har du redan en produkt med val och varianter men vill lägga till fler? Så här skapar du fler val & varianter för en redan existerande produkt:

 1. Navigera till Produkter i din kontrollpanel
 2. Tryck på Redigera för produkten du önskar ha fler val och varianter på.
 3. Under dina val och variationer så finns en knapp som lyder Hantera Produktval. Tryck på denna.
 4. Under Skapa ny Produktval så anger du det Val du önskar ha, och till höger om denna så anger du valmöjlighet.
 5. Tryck på Spara och du har nu skapat ett nytt Produktval för produkten!

 

Jag har redan en produkt med val och varianter, men jag vill lägga till fler varianter till mina val. Måste jag skapa alla dessa kopplingar manuellt? 

Nej, det behöver du inte. Är din produkt exempelvis en tröja som du nu plötsligt har fått en ny färg till, så att du vill lägga till den nya färgvarianten och automatiskt koppla alla storlekar till denna, så gör du som följande:

 1. Tryck på knappen Skapa ny Variant
 2. Under produktvalet som du vill att det automatiskt ska skapas nya varianter till (exempelvis ”storlek” i detta fallet) så trycker du på välj: alla som du finner under fältet för produktvalet (Storlek).
 3. Nu ser du att ditt andra produktval har en stort fält under sig, och där kan du skriva i din nya variant (exempelvis färgen som är ny) och ange pris. Tryck sedan på Spara.
 4. Klart! Nu har den nya produktvarianten (färgen) skapats som variation med alla de kombinationer av varianter som fanns i andra produktvalet (storlekar)!

varianterskapamass