Ja, när ni har aktiverat Egen domän för er butik har ni sedan även möjligheten att koppla på fler domännamn som automatiskt vidarebefordras till er butiks huvuddomän.

Följ stegen nedan för att koppla på fler domäner:

  1. Peka först era extra domännamn till våra servrar enligt den här guiden.
  2. Navigera sedan till Inställningar > Egen domän i er kontrollpanel i Quickbutik.
  3. Klicka på Lägg till ny domän under Flera domäner.
  4. Under Extra butiksadress anger ni er extra domän och under Vidarebefordra till anger ni var ni önskar att extra domänen ska vidarebefordras till, t.ex. /  för att vidarebefordra extra domänen till startsidan. Se exempel nedan.
  5. Spara och klart!

Exempel: .com och .se domän för samma butik

Om er butiksadress är minbutik.se och ni även har köpt minbutik.com som ni önskar använda för samma butik gör ni enligt nedan.

Ange minbutik.com under Extra butiksadress och / under Vidarebefordra till.

När en besökare nu skriver in minbutik.com i adressfältet i sin webbläsare kommer besökaren automatiskt hamna på minbutik.se

Exempel: Flera domäner för flera språk

Om ni har en butik med flera språk, t.ex. svenska, norska och danska, på t.ex. minbutik.se och önskar ha en domän för varje språk kan ni enkelt vidarebefordra era extra domän direkt till varje språk, t.ex. minbutik.no till norska och minbutik.dk till danska. För att lyckas med detta gör ni enligt nedan.

Ange minbutik.no under Extra butiksadress och /no under Vidarebefordra till.
Ange minbutik.dk under Extra butiksadress och /dk under Vidarebefordra till.

När en besökare nu skriver in minbutik.no i adressfältet i sin webbläsare kommer besökaren automatiskt hamna på minbutik.se/no vilket är där ni har den norska översättningen av er webbutik. Likadant om en besökare skriver in minbutik.dk kommer besökaren automatiskt hamna på minbutik.se/dk

Exempel: Extra domän för specifik produkt

För att vidarebefordra en extra domän, t.ex. minprodukt.se, till en specifik produkt i er webbutik på minbutik.se gör ni enligt nedan.

I exemplet nedan är URLen till produkten minbutik.se/kategori/produkt

Ange minprodukt.se under Extra butiksadress och /kategori/produkt under Vidarebefordra till. (Obs. Byt ut kategori och produkt med era faktiska kategori- och produkt URIn)

När en besökare nu skriver in minprodukt.se i adressfältet i sin webbläsare kommer besökaren automatiskt hamna på minbutik.se/kategori/produkt