Om du använder dig av Flera språk i din butik så lägger dessa sig som en kopia av din butik med det nya språket som du översatt. T.ex. du lägger till språket Engelska i din butik och då lägger sig denna version som minbutik.se/en.

För att underlätta för dina kunder att komma ihåg din butiksadress så kan det vara fördelaktigt att inte ha några tillägg på butiksadressen så att de använder sig av t.ex. minbutik.com istället för minbutik.se/en när de ska navigera till din butik.

Om du vill att dina internationella kunder automatiskt ska landa på rätt språk när de anger en specifik webbadress så behöver du köpa den domänen hos din domänleverantör och peka den mot din butik hos Quickbutik som en extra domän.

Så här pekar du din extra domän till Quickbutik:

 1. Logga in till ditt kontrollpanel hos din domänleverantör.
 2. Navigera till sektionen ”DNS”/DNS-inställningar eller liknande.
 3. Ställ in samt www av typen A-record till följande IP-adress: 3.121.61.201
  Du behöver peka både med www och utan för att det ska fungera.
 4. Spara.

Så här kopplar du dina domäner till olika språk:

 1. Navigera till Inställningar > Domän i din kontrollpanel i Quickbutik.
 2. Under Flera domäner klickar du på Lägg till ny domän.
 3. Under Extra butiksadress anger du domänen du pekat.
 4. I fältet Vidarebefordra till så väljer du de tillägg som står efter din .se i butiken för det rådande språket.
  T.ex. Ange minbutik.no under Extra butiksadress och /no under Vidarebefordra till eller ange minbutik.dk under Extra butiksadress och /da under Vidarebefordra till.
 5. Klart.

Var detta till hjälp?