Under Inställningar > Allmänt så kan ni välja om ni önskar sälja momsfritt till specifika länder, se exempel:

Detta kan vara bra för när man säljer till länder utanför EU exempelvis Norge och kunden betalar moms i sitt land när de mottager ordern.