Med funktionen Relaterade produkter så har du möjlighet att visa upp ett antal extra produkter på dina produktsidor. Per automatik visas de inom samma kategori men du kan även välja egna specifika produkter. Detta är möjligt i prisplan Startup, Standard och Pro. 

Du hittar funktionen under Inställningar > Relaterade Produkter. Aktivera genom att klicka på switch-knappen.

Vill du välja specifika relaterade produkter som ska synas under din produkt?

  1. Navigera till Produkter i kontrollpanelen.
  2. Redigera valfri produkt och lokalisera ”Visa fler produkter”. 
  3. Välj att bocka i Specifika produkter. 
  4. Ett nytt fält kommer till och du kan välja vilka specifika produkter du önskar ska visas.Relaterade-produkter
  5. Tryck på Spara när du är klar.