Med funktionen Automatisk återkoppling kan ni automatiskt skicka ut ett e-postmeddelande till en kund, som har handlat i er webbutik, ett antal dagar efter att ni har skickat beställningen. Detta är ett perfekt sätt att återkoppla till kunden efter att den har fått sina varor, t.ex. för att samla in omdömen.

Ni aktiverar enkelt funktionen under Inställningar > Automatisk återkoppling och ställer sedan in ert meddelande samt när meddelandet ska skickas ut till kunden.

Inställningar för Automatisk återkoppling

E-postens rubrik
Här anger ni e-postens ämnesrad.

E-postens meddelande
Här anger ni ert meddelande till kunden.

Skicka meddelandet efter
Välj hur många dagar efter att ni har markerat kundens beställning som skickad som den automatiska återkopplingen ska skickas ut till kunden.

Var detta till hjälp?