I Quickbutik finns det fyra olika orderstatus som en beställning kan ha. Nedan hittar ni dessa fyra samt vad respektive status innebär.

Under Beställningar i er kontrollpanel har ni som butiksägare möjligheten att filtrera beställningarna efter orderstatus.

Filtrera Beställningar efter orderstatus
Filtrera Beställningar efter orderstatus

Nya beställningar

Nya beställningar är alla nya beställningar som är redo för att hanteras. Det är endast dessa beställningar som ska hanteras och skickas ut till kund.

Genomförda beställningar

Genomförda beställningar är beställningar som ni redan har hanterat och markerat som skickade genom att klicka på knappen Markera skickad i en beställning.

Avbrutna beställningar

Avbrutna beställningar är beställningar som Ni som butiksägare har valt att avbryta genom att klicka på knappen Avbryt beställning i en beställning.

Obetalda beställningar

Obetalda beställningar är beställningar som en besökare har påbörjat men inte slutfört ännu. Alltså har besökaren lagt till varor i varukorgen samt fortsatt till kassan men av olika anledningar inte avsluta köpet just vid det tillfället. Möjligheten finns att kunden återkommer för att slutföra köpet vid ett senare tillfälle, antingen självmant eller via en påminnelse om ni har aktiverat säljverktyget Övergivna varukorgar.