Du kan när som helst exportera dina produkter, vilket du gör snabbt och smidigt från Produkter i ditt kontrollpanel. Här kan exportera alla eller utvalda produkter. Så här gör du:

Hur du exporterar alla dina produkter:

  1. Navigera till Produkter.
  2. Klicka på pilen ner, som visar hur många produkter du har markerat (står som ”0” som standard).
  3. Välj Exportera alla produkter.
  4. Klart, en fil hämtas i CSV-format.

Hur du exporterar utvalda produkter:

  1. Navigera till Produkter.
  2. Markera/bocka i de produkter som du önskar att exportera.
  3. Klicka på pilen överst, som visar hur många produkter du har markerad.
  4. Välj Exportera produkter.
  5. Klart, en fil hämtas i CSV-format.