Att försätta sin butik i privatläge betyder att inga besökare får åtkomst till din butik, det är enbart du som kan se och navigera i din butik. Detta kan vara bra innan du ska lansera din butik, om du enbart vill att din butik ska vara tillgänglig för utvalda kunder eller om du för någon annan anledning inte vill ha besökare till butiken.

 

Så här gör du för att aktivera privatläge:

  1. Navigera till Inställningar i din kontrollpanel.
  2. Lokalisera Privatläge och aktivera detta.
  3. Tryck på Öppna och ange sedan ett lösenord till din butik.
  4. Tryck på spara och det är klart!

 

Du kan även se en knapp som lyder Redigera Landningssida. Trycker du på denna så kan du redigera och designa den sida som kunden landar på när du har privatläge aktiverat. Om du har lösenordsskyddat din butik och ska redigera din landningssida så är det viktigt att du anger denna text på den plats du vill att man ska kunna ange lösenordet:

{%ENTER_PASSWORD_FORM%}

 

Om du inte väljer ett lösenord till din butik så kommer sidan enbart visas som offline och varken du eller besökare kan se butiken, det är därför av rekommendation att skapa ett lösenord till butiken. När du sedan ska anpassa ditt butikstema så kan du skriva in lösenordet för din butik för att kunna redigera din startsida.