En URI-adress är allt som står efter domänen. Enklast att förklara är med några exempel som kommer här:

Exempel 1:

Om länkadressen är: https://butik123.se/herr/min-troja så är URI-adressen /herr/min-troja

Exempel 2:

Om länkadressen är: https://butik123.se/ så är URI-adressen /

URI-adresser används för att ange placeringar i butiken eller för att länka internt till något annat. Genom att endast ange URI-adressen och inte hela länkadressen med domänen, säkerställs att länkar som görs alltid pekar mot rätt destination – oavsett om du skulle vilja byta domän i framtiden eller växla över till https från http.