Det kan vara fördelaktigt att ange alt-texter på dina produktbilder dels ut SEO perspektiv, om bilden inte laddas, eller om en person med synsvårigheter är inne i din butik och har hjälpmedel påkopplat. Beskriv innehållet som att du gör det för någon som inte kan se bilden.

Så här gör du:

  1. Navigera till Produkter i kontrollpanelen.
  2. Klicka dig sedan in i redigeringsläget för produkten.
  3. Lokalisera bilden som du vill lägga till det för och klicka på ikonen med ett frågetecken.
  4. Här får du möjlighet att fylla i din bildinformation.
  5. Klicka sedan på Spara när du är klar.

Videoguide:

Var detta till hjälp?