Vill du lägga till en egen länk som menypunkt i din butik så är detta möjligt via verktyget Navigering i din kontrollpanel. Detta kan vara användbart om du vill länka till en sida utanför din butik.

Så här lägger du till en egen länk som menypunkt:

  1. Navigera till Utseende > Navigering i kontrollpanelen.
  2. Klicka på Lägg till menypunkt och välj Egen länk.
  3. I fältet Välj Navigeringsmål klistrar du in länken till sidan som du vill länka till.
  4. I fältet Namnge menypunkt anger du namnet som du vill ska vara synligt ut mot kunden.
  5. Klicka sedan på Spara. De kunder som nu trycker på denna menypunkt ska nu vidarebefordras till den sida du angett som navigeringsmål.

Videoguide:

Var detta till hjälp?