En landningssida är en fristående sida från din butik som ska innehålla information som är värdefull för kunden och som uppmuntrar besökaren att klicka sig vidare till din butik. Ofta används landningssidor till kampanjer och andra marknadsföringsinsatser som man önskar att kunden ska ta del av utan att tappa fokus från butikens andra element. Det är viktigt att besökarna hela tiden upplever innehållet som relevant, det ska finnas en tydlig röd tråd och och besökaren ska naturligt (och nästan omedvetet) klicka sig vidare till din butik.

Bra att tänka på när du skapar en landningssida:

  • Fokusera på ett ämne – Sidan ska innehålla enbart ett tydligt syfte och inte flera, då detta annars kan förvirra kunden. Var tydlig med vad du vill förmedla!
  • Innehålla en CTA – Så kallad Call to Action, något som gör att besökaren uppmanas att interagera med sidan och då vidarebefordras till butiken (exempelvis en lockande knapp).
  • Uppehåll intresset för kunden  – Det ska hela tiden vara relevant och nyttig information som inte får kunden att tappa intresset eller som får kunden att avvika.
  • Skapa förtroende – Inga lösa eller tveksamma löften: rak, enkel och tydlig kommunikation kommer långt.
  • Genomtänkt och lockande design – Det är bra om din landningssida tar över all uppmärksamhet från tidigare sida, men tänk även på att inte chockera besökaren för mycket. Innehållet ska vara visuellt snyggt men även fridfullt för ögat att se på. Tänk även på att designelementen ska omedvetet dirigera besökaren i den riktning du önskar.

 

För att skapa en landningssida så navigerar du till Sidor och sedan trycker du på Skapa Landningssida. Då kommer du kunna skapa en landningssida via sidbyggaren. När du sedan trycker på Spara så kommer du slussas till ett formulär som du fyller i angående var du vill placera landningssidan och vad du önskar döpa landningssidan till. Tryck sedan på spara igen och du har skapat en landningssida.

 Videoguide:

Var detta till hjälp?