Den stora fördelen med Swish Handel är att betalningen automatiskt dyker upp i kundens smartphone för bekräftelse och måste utföras för att beställningen ska gå igenom, till skillnad från Swish Företag där man själv får stämma av att betalningen för en beställning har tagits emot.